2006-07-17
Ukoliko Hafizovi? bude smjenjen, SDA se povla?i iz Vlade RS
Predsjednik i potrpedsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi? i Adil Osmanovi? primili su danas poslanike SDA u Narodnoj skupštini i Vije?u naroda RS

Predsjednik i potrpedsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi? i Adil Osmanovi? primili su danas poslanike SDA u Narodnoj skupštini i Vije?u naroda RS, sa kojima su razgovarali o aktualnoj politi?koj situaciji i doga?anjima u manjem bh. entitetu. Tokom sastanka, tako?er je bilo rije?i o predstoje?em zasjedanju Narodne skupštine RS, najavama donošenja nekih odluka, zakona i drugih akata Posebno je razmotreno pitanje inicijativa za smjenu Šefketa Hafizovi?a, potpredsjednika Narodne skupštine. Ukoliko Hafizovi? bude smijenjen, SDA ?e uskratiti podršku Vladi RS.