2006-07-14
Saop?enje SDA - U povodu nepoštivanja Odluke Vije?a ministara BiH o danu žalosti
SDA o?ekuje od Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH da Radio –televiziji Republike Srpske i drugim elektronskim medijima iz tog entiteta izrekne primjerenu sankciju zbog nepoštivanja Odluke Vije?a ministara BiH o danu žalosti u BiH.

SDA o?ekuje od Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH da Radio –televiziji Republike Srpske i drugim elektronskim medijima iz tog entiteta izrekne primjerenu sankciju zbog nepoštivanja Odluke Vije?a ministara BiH o danu žalosti u BiH. Takvo ponašanje medija u RS-u, osim što je suprotno Odluci Vije?a ministara BiH, krajnje je uvrijedljivo za brojne porodice žrtava genocida i milione drugih gra?ana u zemlji i inozemstvu, te ne doprinosi atmosferi obnove povjerenja u BiH. Imaju?i u vidu i raniju praksu RTRS i drugih medija iz tog entiteta , o?igledno je da se samo oštrom kaznom može sprije?iti takvo ponašanje.