2006-07-14
Saop?enje SDA - Povodom ju?erašnje izjave Safeta Halilovi?a potpredsjednika S BiH
Od podizanja tužbe do okon?anja rasprave, SDA i njen predsjednik Tihi? su uradili mnogo više od bilo koje druge politi?ke partije po?ev od finansiranja, obezbje?enja dokaza i ukupne podrške koja je data BH timu.

Pozivamo S BiH i njeno vodstvo da kona?no prestanu širiti laži kada je u pitanju SDA i njen predsjednik Sulejman Tihi?. Tužba BiH protiv SCG za agresiju i genocid je veliki interes države BiH oko ?ega nema poga?anja. Rasprava po ovoj tužbi pred Me?unarodnim sudom pravde u Hagu je okon?ana i mi o?ekujemo presudu u korist BiH. Od podizanja tužbe do okon?anja rasprave, SDA i njen predsjednik Tihi? su uradili mnogo više od bilo koje druge politi?ke partije po?ev od finansiranja, obezbje?enja dokaza i ukupne podrške koja je data BH timu. Optužbe koje dolaze od strane S BiH više govore o toj stranci nego o SDA i njenom predsjedniku. SDA poziva sve probosanske stranke da ne vode predizbornu polemiku oko vrijednosti kakva je Tužba BiH protiv SCG. Ta polemika nikome ne može donijeti korist ali može nanijeti štetu BiH.