2006-06-19
Razgovor sa predsjednikom SDA Sulejmanom Tihi?em
Kako vrijeme prolazi, sve jasnije se pokazuje pogubnost politike koju vodi Stranka za BiH

Sulejman Tihi?, predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA), kaže da nema sukoba unutar Glavnog odbora stranke na ?ijem je ?elu. \"Na sjednici Glavnog odbora SDA, održanoj u subotu u Tuzli, nije bilo sukoba izme?u Sulejmana Tihi?a i Hasana ?engi?a, nego sukob izme?u Hasana ?engi?a i cijelog Glavnog odbora stranke\", kaže Tihi?. Isti?e da ?engi? ne?e biti kažnjen zbog ovakvih istupa, jer je SDA demokratska stranka. Radikalizaciju stanja u BiH Tihi? pripisuje aktivnostima Stranke za BiH i neusvajanju ustavnih reformi. \"Kod razmatranja amandmana na Ustav BiH oni su napravili zlo?in prema državi, ?ije posljedice mi još ne možemo realno sagledati\", kazao je Tihi?. O mogu?oj postizbornoj koaliciji sa SDP-om, po Tihi?evom mišljenju, rano je govoriti prije rezultata izbora. Tihi? je jedini kandidat iz SDA za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH. NN: Kako komentarišete istupe Hasana ?engi?a na sjednici GO SDA? TIHI?: Ovo je ve? ?etvrta sjednica GO na kojoj on istupa na ovakav na?in, ali mislim da se nije konfrontirao meni, kako su to neki mediji prenijeli, nego cijelom Glavnom odboru jer smo mi sve zaklju?ke usvojili jednoglasno, samo je on glasao protiv. Nije bio ni suzdržan. S druge strane, više niko iz GO nije uz njega, ranije je i bilo pojedinaca koji su ga podržavali, ali u subotu je bio sasvim sam. Glasanje za zaklju?ke je pokazalo potpuno jedinstvo u stranci po svim važnim aktuelnim politi?kim pitanjima. NN: Ho?ete li poduzeti neke mjere protiv ?engi?a, poput isklju?enja iz stranke ili skidanja s kandidatskih listi za predstoje?e izbore? TIHI?: Ne?emo poduzimati nikakve mjere protiv njega, jer mi smo demokratska stranka u kojoj je dozvoljeno razli?ito mišljenje. NN: Ho?e li ga biti na listama? TIHI?: Sve zavisi od prijedloga iz baze koji još nisu u cjelosti stigli u centralu, a mi o listama odlu?ujemo na osnovu tih prijedloga. NN: Ho?ete li možda Mehmeda Žili?a vratiti u stranku? TIHI?: Ne?emo, jer je on napravio veliki prekršaj na jednom izuzetno važnom politi?kom pitanju kada nije ispoštovao odluku najviših organa stranke. Mi jesmo demokratska stranka i svako ima pravo na svoje mišljenje, ali se odluke najviših organa stranke moraju poštovati. NN: Prema informacijama sa terena, jedan broj kadrova iz Stranke za BiH se priklju?io SDA. Da li je to ta?no i kako to komentarišete? TIHI?: Kako vrijeme prolazi, sve jasnije se pokazuje pogubnost politike koju vodi Stranka za BiH. Kod razmatranja amandmana na Ustav BiH oni su napravili zlo?in prema državi, ?ije posljedice mi još ne možemo realno sagledati. Pogotovo u situaciji aktuelne radikalizacije na politi?koj sceni u BiH i vjerujem da ?e to ljudi znati prepoznati. NN: Prema kona?nim informacijama iz Travnika, tamošnji kantonalni odbor SDA nije dao povjerenje aktuelnom predsjedavaju?em Vije?a ministara BiH Adnanu Terzi?u i nema ga na listama niti za jedan nivo vlasti. Da li ?ete intervenisati kako bi Terzi? ipak dobio kandidaturu? TIHI?: Ne bih ja to sada komentarisao. Prvo bih htio sa?ekati prijedloge sa terena jer ?e oni biti uvažavani. NN: Ali, to su kona?ne informacije sa terena. TIHI?: Ne bih se izjašnjavao. Baza zna koga predlaže ili koga ne predlaže i zašto. Sa?ekao bih odluke organa stranke. Moje li?no mišljenje ne može biti iznad stava stranke. NN: Ho?ete li biti kandidat za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH? TIHI?: Ako to organi stranke zatraže od mene, prihvati?u kandidaturu. Prema dosadašnjim informacijama sa terena, ja sam jedini kandidat. NN: Da li su ta?ne spekulacije o mogu?oj postizbornoj koaliciji sa SDP-om? TIHI?: Ja bih da prvo sa?ekamo rezultate izbora, pa da onda na osnovu ponu?enih programa i rezultata razgovaramo o tome. Mi nastupamo samostalno, a dalje aktivnosti zavisi?e od rezultata i volje gra?ana. Nezavisne novine, 19. 06. 2006.