2006-05-29
SDA najoštrije osu?uje svirepo ubistvo Seada Kanuri?a, povratnika u Bosansku Dubicu
Stranka demokratske akcije, najoštrije osu?uje svirepo ubistvo ?etrdesetosmogodišnjeg Seada Kanuri?a, povratnika u Bosansku Dubicu. Nakon nestanka i ?etverodnevne potrage, Kanuri? je ju?er, u ve?ernjim satima, prona?en mrtav u neposrednoj blizini svoje ku?e.

Stranka demokratske akcije, najoštrije osu?uje svirepo ubistvo ?etrdesetosmogodišnjeg Seada Kanuri?a, povratnika u Bosansku Dubicu. Nakon nestanka i ?etverodnevne potrage, Kanuri? je ju?er, u ve?ernjim satima, prona?en mrtav u neposrednoj blizini svoje ku?e. Ovo je ?etvrto u nizu ubistvo u Bosanskoj Dubici, ?ije su žrtve uglavnom, povratnici Bošnjaci, a koja ni do danas nisu razjašnjena, niti su njihovi po?inioci uhva?eni. Stoga, SDA energi?no traži od nadležnih organa da kona?no uhapse, procesuiraju i adekvatno kazne po?inioce navedenih krivi?nih djela. Sigurni smo, da su policijske ingerencije prenešene na državni nivo u nadležnost institucija BiH, ovakvi i sli?ni po?inioci krivi?nih djela bi odavno bili kažnjeni. To je još jedan u nizu dokaza da je neusvajanje ustavnih amandmana dodatno podgrijalo politi?ku scenu, probudilo i ohrabrilo antibosanske snage, koje ?ine antiustavne i antidejtonske korake. Smatramo, da ja?anje nadležnosti državnih institucija, za što se SDA konstantno zalaže, može obezbjediti mir i sigurnost povratnicima i svim gra?anima Bosne i Hercegovine.