2006-05-25
Sulejman Tihi?, predsjednik SDA - Intervju za Dnevni avaz
Nema podjela u stranci, mada to neki priželjkuju Ne postoji ništa zbog ?ega bismo se stidjeli i odrekli dokumenata o osnivanju SDA. Na izborima ?emo potvrditi da smo ubjedljivio najja?a stranka u BiH.

SDA je u posljednjih 16 godina prešla put od politi?kog saveza gra?ana koji pripadaju muslimanskom kulturno-povijesnom krugu do stranke koja je na posljednjem kongresu definirana kao narodna stranka politi?kog centra otvorena za sve gra?ane, kaže na po?etku intervjua za „Dnevni avaz\" predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi?. Pred obilježavanje godišnjice postojanja stranke, zakazane za sutra u sarajevskom hotelu „Holiday Inn\", Tihi? podsje?a na saop?enje Inicijativnog odbora za osnivanje SDA iz 1990. godine u kojem su kao ciljeve postavili: ravnopravnost naroda i narodnosti, razvoj demokratskih procesa, ljudska prava, ekonomske reforme... Evropska orijentacija Izme?u ostalog, jasno je re?eno da bi eventualni zahtjevi za reviziju unutrašnjih granica mogli dovesti do sukoba s nesagledivimm posljedicama. Ali, ne ta zbog ?ega bismo se mi danas stidjeli ili odrekli tog prvog dokumenta - kaže Tihi?. Ostali nisu imali odgovornost kao SDA Za razliku od situacije od prije 16 godina, sada imamo Bili koja je neupitna kao država i nema više ozbiljnih snaga koje mogu dovesti u pitanje njen teritorijalni integritet i suverenitet. A to je najve?im dijelom zasluga SDA koja je bila, ne jedina, ali vode?a snaga u ovim procesima. Ostali su asistirali i nisu nikada imali odgovornost kao mi. Odgovornosti da pravimo ustupke i kompromise, ali uvijek gledaju?i i idu?i naprijed. Po ?emu je SDA druga?ija u odnosu na prije 16 godina? - Mnogo toga je druga?ije. Stranka je svoju poziciju prilago?avala vremenu i prilikama u kojima je djelovala. Prioritet politike SDA nakon osnivanja bila su nacionalna i vjerska prava, demokratija, ljudska prava i slobode. Danas kada imamao državu BiH i uglavnom ostvarene ove ciljeve i prioriteti su nešto druga?iji. Sada smo više bosanski i evropski orijentirani, naravno uz o?uvanje tradicije i kulture bošnja?kog i bosanskog identiteta. Kakva su Vaša o?ekivanja na narednim op?im izborima? - O?ekujem da ?e SDA potvrditi poziciju ubjedljivo najja?e politi?ke stranke u BiH. Zna?i, ne samo najja?e, nego ubjedljivo najja?e. Trenutno u BiH nema realne alternative i ozbiljne stranke ovakvog profila i snage koja može garantirati put BiH u pravcu ja?anja i unutrašnje integracije države, te euroatlantskih integracija. Na kojim sve nivoima o?ek ujete pobjedu? - O?ekujemo da ?emo biti pobjedni?ka stranka s relativnom ili apsolutnom ve?inom u kantonima kao što su Sarajevski, Tuzlanski, Zeni?ko-dobojski, Srednjobosanski, Unsko-sanski, Bosansko-podrinjski, a najja?a nehrvatska stranka u preostalim kantonima. Tako?er, o?ekujemo poziciju najja?e nesrpske stranke u RS, te da ?e naš kandidat biti izabran za potpredsjednika RS, isto kao i za ?lana Predsjedništva BiH Ko ?e biti nosioci lista i kandidati za klju?ne pozicije na izborima? - Još nismo raspravljali na nivou Centrale SDA o kandidatima za ?elne pozicije. Na tome se radi i ja sam zatražio da op?inske i kantonalne organizacije predlože kandidate za sve nivoe. Prijedlozi ve? dolaze i mi ?emo na nekoj od narednih sjednica utvrditi kona?ne liste. Podrška gra?ana Ima li podjela u stranci, s obzirom na neke slu?ajeve istupanja iz ?lanstva i nepoštivanja strana?ke politike? - Nije ta?no da u stranci postoje podjele, a nije bilo ni nekih napuštanja. To možda neki priželjkuju, ustvari, to se o?ekuje otkako je stranka osnovana, s ja?im intenzitetom nakon smrti rahmetli predsjednika Alije Izetbegovi?a. Ali, stranka je ostala jedinstvena, normalno uz odre?ene razlike koje postoje u kreiranju politike, što je svojstveno svim demokratskim partijama. Bilo je dosta zamjerki i optužbi zbog prijedloga ustavnih reformi. Da li ?ete promijeniti odnos prema ovom pitanju? - Stranka prezentira volju gra?ana. Poznato je da više od 50 posto gra?ana i više od 60 posto poslanika podržava ustavne reforme. Imamo neke grupice poslanika koji zajedno predstavljaju nešto više od 30 posto glasova, a koji nisu podržali promjene. Prema tome, SDA nema razloga mijenjati politiku oko toga jer to podržavaju gra?ani, ve?ina poslanika... Ostajemo otvoreni za saradniu Koju od stranaka vidite kao mogu?eg koalicionog partnera i kakav je trenutno vaš stav prema SBiH? - Na izbore izlazimo samostalno. Sa kojom strankom ?emo i?i u eventualnu koaliciju i partnerske odnose, zavisi od ponu?enog programa. Tako?er, ne zna?i da ?emo na svim nivoima biti s istim strankama, tako da su mogu?e razne kombinacije i niko nije predodre?en da bude partner SDA. Kada je u pitanju SBiH, ostajemo otvoreni i za saradnju sa tom strankom, kao i sa drugim, ako se budemo mogli dogovoriti o programskim ciljevima i onome što želimo uraditi u narednom periodu. Dnevni avaz, 25. 05. 2006. str. 9