2006-05-25
SDA je opredjeljena za borbu protiv me?unacionalne i me?uvjerske mržnje
SDA je opredjeljena za borbu protiv me?unacionalne i me?uvjerske mržnje Stranka demokratske akcije insistira da nadležni organi identificiraju autora grafita “UBIJ ŽIDOVE”

Stranka demokratske akcije insistira da nadležni organi identificiraju autora grafita “UBIJ ŽIDOVE” koji se pojavio u Sarajevu 24.05.2006. godine. To je teška uvreda za sve gra?ane BiH, a naro?ito Sarajlije. Identifikacija i kažnjavanja autora bilo bi zna?ajno olakšanje za ljude na ovim prostorima koji su u proteklim godinama na svom iskustvu spoznali opasnosti i zna?aj borbe protiv fašizma. SDA je opredijeljena za borbu protiv me?unacionalne i me?uvjerske mržnje i netrpeljivosti te se uporno zalaže za ostvarivanje ljudskih prava, sloboda i sigurnosti svih gra?ana ove zemlje.