2006-05-23
Politi?ka (ne)zrelost Vahida Karaveli?a
Koliko ?e biti žu?na predizborna kampanja, govori i ?injenica da su sve u?estaliji primjeri onih koji mijenjaju strana?ke dresove, zarad zadovoljavanja vlastitih interesa.

Koliko ?e biti žu?na predizborna kampanja, govori i ?injenica da su sve u?estaliji primjeri onih koji mijenjaju strana?ke dresove, zarad zadovoljavanja vlastitih interesa. Jedan od njih, je i Vahid Karaveli? koji je u oktobru 2005 godine pristupio Stranci demokratske akcije. Samo osam mjeseci poslije, Vahid Karaveli? napušta SDA i prelazi u SBiH. Niti je SDA time nešto puno izgubila, niti je Vahid Karaveli? ovim ?inom nešto dobio. Ali, radi informiranja šireg bh. javnog mnjenja, treba ista?i i to da je Vahid Karaveli? u vrijeme dok je bio u SDA, obnašao zna?ajne funkcije, te pored ostalog, u?estvovao u Komisiji za reformu odbrambenog sistema BiH na državnom nivou. Kada mu je i to bilo malo, pokušao je zadovoljiti svoje apetite prelaskom u SBiH. Njegova opaska, da SDA šuruje sa HDZ-om i SDS-om je krajnje apsurdna, kada je svima jasno da SBiH šuruje sa svim i svakim (dovoljno se prisjetiti pregovora o ustavnim promjenama), a uz to su pove?ali i Federalnu vladu, zarad vlastite megalomanije i bolesne težnje za ministarskim foteljama.