2006-05-18
SDA predala prijavu za op?e izbore
Kandidati iz svih naroda za sve nivoe vlasti

Predsjednik SDABiH Sulejman Tihi? i generalni sekretar SDA Amir Zuki? u srijedu su Centralnoj izbornoj komisiji BiH predali dokumente za ovjeru ove politi?ke partije za u?eš?e na oktobarskim op?im izborima. Stranka ?e, kazao je njen predsjednik, nastupiti samostalno na izborima, a kandidate ?e ponuditi za sve, razine vlasti. On je najavio i da ?e SDA ponuditi kandidate za ?lanove Predsjedništva BiH i iz reda drugih naroda, kao i kandidata za predsjednika i potpredsjednika RS. \"O?ekujemo da budemo ubjedljivo najja?a politi?ka partija u BiH, kao i stranka koja ?e u RS dobiti najve?i broj glasova kao nesrpska stranka. Smatramo kako ?emo imati dovoljan izborni rezultat i da formiramo vlast u ve?ini najve?ih kantona u FBiH\", kazao je Tihi?. Predsjednik SDA naglasio je kako je poslao pismo Predsjedništvu stranke i zatraĹžio da u?eš?e u predlaganju kandidata te stranke za sve razine vlasti vrše svi odbori SDA u BiH, po?ev od op?inskih, kantonalnih, regionalnih, nakon ?ega ?e to tijelo stranke donijeti kona?an stav o listi kandidata koje ?e ponuditi bira?ima. Oslobo?enje, 18. 05. 2006.