2006-05-17
TIHI?: PUT KA EVROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA NEMOGU? BEZ AMANDMANA NA USTAV BiH
Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? izjavio je danas kako smatra da je u interesu svih gra?ana i naroda BiH, u interesu države BiH da se amandmani na Ustav BiH usvoje i da se op?i izbori održe u skladu s tim amandmanima, koji nisu dobili potrebnu ve?inu u Predstavni?kom domu Parlamentarne skupštine BiH.

TIHI?: PUT KA EVROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA NEMOGU? BEZ AMANDMANA NA USTAV BiH Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? izjavio je danas kako smatra da je u interesu svih gra?ana i naroda BiH, u interesu države BiH da se amandmani na Ustav BiH usvoje i da se op?i izbori održe u skladu s tim amandmanima, koji nisu dobili potrebnu ve?inu u Predstavni?kom domu Parlamentarne skupštine BiH. Razgovaraju?i s novinarima nakon predaje prijave Stranke demokratske akcije za ovjeru na op?im izborima, Tihi? je naglasio kako ne može zamisliti da se u narednom periodu od ?etiri godine može i?i ka evroatlantskim integracijama i ispunjavati postavljene uvjete s parlamentom koji ima 42 poslanika, s ovakvim Predsjedništvom koje sve odluke donosi konsenzusom i s Vije?em ministara u kojem je potrebno da za svaku odluku glasa dvije tre?ine ministara iz jednog naroda, odnosno gdje je etni?ki kriterij preovla?uju?i. Tihi? je posebno ukazao na \"izuzetno reducirane\" nadležnosti države prema važe?em ustavu, te se ne može ni zamisliti da se s takvim nadležnostima efikasno i brzo ispunjavaju uvjeti koji ?e biti postavljani pred BiH. On smatra da svi oni koji vole ovu zemlju, koji žele dobro svim njenim gra?anima trebaju svoje li?ne i strana?ke interese ostaviti po strani i omogu?iti izglasavanje amandmana. Tihi? je najavio da ?e u?initi sve da se amandmani, iza kojih stoji cijela me?unarodna zajednica, usvoje, dodaju?i kako o?ekuje da ?e se nastaviti razgovori o tome kako bi se amandmani mogli usvojiti i primijeniti na predstoje?i izborni proces. Fena