2006-04-27
Sjednica Predsjedništva SDA
Na sjednici Predsjedništva SDA iskazana je zabrinutost zbog neusvajanja amandmana na Ustav BiH od strane Zastupni?kog doma BiH. Smatra se da je time u?injena ogromna šteta BiH i da je to korak nazad na putu ja?anja države i ?lanstvu u evroatlanske integracije.

Na sjednici Predsjedništva SDA iskazana je zabrinutost zbog neusvajanja amandmana na Ustav BiH od strane Zastupni?kog doma BiH. Smatra se da je time u?injena ogromna šteta BiH i da je to korak nazad na putu ja?anja države i ?lanstvu u evroatlanske integracije. Odgovornost za to, kako je naglašeno, snose poslanici koji su glasali protiv, prvenstveno Stranka za BiH, koja je zbog uskostrana?kih interesa i gole borbe za vlast zaustavila proces promjene Ustava i time cementirala Dejtonska rješenja. SDA je opredijeljena za nastavak provo?enja ustavnih reformi te poziva potpisnike i prijatelje iz me?unarodne zajednice, prvenstveno Ameriku i EU da ostanu uz nas u ovom procesu. Mehmed Žili?, koji je glasao protiv amandmana na Ustav BiH, isklju?en je iz Stranke demokratske akcije uz poziv da vrati mandat poslanika SDA u Zastupni?kom domu BiH. Predsjedništvo SDA izražava zahvalnost Vladi SAD-a i njenom ambasadoru na pomo?i koju su pružili u procesu ustavne reforme u BiH. Na sjednici je tako?er razmatrana i Platforma za op?e izbore 2006. godine.