2006-04-14
ASOCIJACIJA ŽENA SDA ODRŽALA SVE?ANU SJEDNICU „ODLU?UJEMO ZAJEDNO“
Asocijacija žena Stranke demokratske akcije održala je sve?anu sjednicu u hotelu „Terme“ u Sarajevu pod motom „Odlu?ujemo zajedno“ ?ime je ozvani?en po?etak njihovog rada. Za predsjednicu Asocijacije izabrana je Alma Bandi?-Drndo, poslanik u federalnom parlamentu BiH a za zamjenicu Senija Bubi?, poslanik u Narodnoj skupštini RS-a.

Asocijacija žena Stranke demokratske akcije održala je sve?anu sjednicu u hotelu „Terme“ u Sarajevu pod motom „Odlu?ujemo zajedno“ ?ime je ozvani?en po?etak njihovog rada. Za predsjednicu Asocijacije izabrana je Alma Bandi?-Drndo, poslanik u federalnom parlamentu BiH a za zamjenicu Senija Bubi?, poslanik u Narodnoj skupštini RS-a. Uvodna izlaganja prezentirale su ministrica Zehra Dizdarevi?, prof. Amra Zulfikarpaši?, klini?ki psiholog Jasmina Dizdarevi? i prof. Amna ?ati?. Teme sjednice, pored aktuelnih doga?aja u državi, bile su reproduktivno zdravlje žene i status žene porodilje, mobbing – moralna zlostavljanja na radnom mjestu, uloga žene u kulturnom zbližavanju i sportu. Asocijacija žena SDA je, u radnom dijelu sjednice, usvojila Deklaraciju kojom se zalaže da bosanskohercegova?ka žena zaslužuje punu pažnju i stvarnu jednakopravnost u društvu. Sjednici su prisustvovale predstavnice Udruženja majke enklave Srebrenice i Žepe, Udruženje žene žrtve rata, Udruženje žene Podrinja, Udruženje porodica nestalih i civilnih žrtava agresije, Agencije za jednakopravnost spolova BiH, politi?ki aktivne žene iz Stranke za BiH, SDP-a i mnoge druge.