2006-04-02
Nakon inicijative predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a o preispitivanju ustavnosti zakona o simbolima, grbu, zastavi i himni RS i FBiH, Ustavni sud donio odluku
Himna \"Bože pravde\" i Nemanji?a grb ne mogu biti obilježja entiteta, jer u njemu žive i drugi narodi. Na to je ukazao i Ustavni sud BiH utvrdivši da ?lanovi 1 i 2 Zakona o grbu i zastavi FBiH i ?lanovi 2 i 3 Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni RS, nisu u skladu s Ustavom BiH, u dijelu koji se odnosi na Me?unarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.

Himna \"Bože pravde\" i Nemanji?a grb ne mogu biti obilježja entiteta, jer u njemu žive i drugi narodi. Na to je ukazao i Ustavni sud BiH utvrdivši da ?lanovi 1 i 2 Zakona o grbu i zastavi FBiH i ?lanovi 2 i 3 Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni RS, nisu u skladu s Ustavom BiH, u dijelu koji se odnosi na Me?unarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Obilježja naroda Sulejman Tihi?, predsjedavaju?i Predsjedništva BiH, koji je inicirao preispitivanje ustavnosti zakona o simbolima, grbu, zastavi i himni RS i FBiH, na odluku Ustavnog suda gleda kao na snažan doprinos punoj ravnopravnosti srpskog, hrvatskog, bošnja?kog i svih naroda na cijeloj teritoriji BiH. \"O?igledno je da su obilježja RS isklju?ivo obilježja srpskog naroda gdje su diskriminirani Hrvati i Bošnjaci, a s druge strane na obilježjima FBiH nisu zastupljeni Srbi ve? isklju?ivo znakovi Hrvata i Bošnjaka. To je moralo biti izmijenjeno\" – kazao je Tihi? za \"Dnevni avaz\". S ciljem zaštite Iako politi?ari iz RS na odluku Ustavnog suda gledaju kao na atak na srpski narod, on siti?e da njegova inicijativa nije usmjerena protiv bilo kojeg naroda u BiH. \"Naprotiv, ona je pokrenuta s ciljem da se zaštiti i puna ravnopravnost svih naroda na cijeloj teritoriji BiH. Zato i mislim da odluku Ustavnog suda treba gledati isklju?ivo u tom kontekstu\" – kazao je Tihi?, dodaju?i da to potvr?uje i ?injenica da odlukom nije ukinut samo grb, zastava i himna RS ve? i grb i zastava FBiH. Rok od šest mjeseci Parlamentu FBiH i Narodnoj skupštini RS odlukom Ustavnog suda je naloženo da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove odluke u Službenom glasniku BiH, usaglase navedene odredbe s Ustavom BiH. S obzirom na to da su odlukom Ustavnog suda ukinuti i zakoni o primjeni simbola i himne RS, Tihi?je istaknuo da ?e oni biti nevaže?i ukoliko u narednih šest mjeseci ne budu ispravljeni i usaglašeni s Ustavom. Obilježja vojske , policije ... Tihi? je istaknuo da posljedice ove odluke suda mogu biti mnogostruke. \"Ali, zato nije kriv Ustavni sud BiH ve? oni koji su projektovali takvo znakovlje predstavljaju?i entitet kao entitet jednoga, odnosno dva naroda. To ?e zna?iti i promjenu niza obilježja po?ev od vojske, policije, mnogih drugih javnih institucija u entitetima\" - kazao je Tihi?.