2006-12-28
U povodu nastavka konstituiraju?e sjednice Skupštine Unsko–sanskog kantona od 27. decembra 2006.
POGREŠNE I POLITI?KI ŠTETNE ODLUKE NASTAVKA KONSTITUIRAJU?E SJEDNICE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Zaklju?kom Predsjedništva SDA od 26. decembra ove godine, o koalicijama na nivou Unsko-sanskog kantona može odlu?ivati samo Kantonalni odbor SDA USK u proširenom sastavu, što uklju?uju poslanike SDA u Skupštini Unsko-sanskog kantona, zastupnike u zastupni?kim domovima Parlamenta Federacije BiH i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Takva odluka obavezuju?a je za sve ?lanove, op?inske organizacije i poslanike SDA u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Zato su pogrešne i politi?ki štetne sve odluke koje nisu donesene na ovakav na?in, uklju?uju?i i nastavak konstituiraju?e sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona i eventualno koaliranje sa DNZ.