2006-12-14
HITNO KONSTITUIRATI KOLEGIJ ZASTUPNI?KOG DOMA I FORMIRATI KOMISIJU ZA IMENOVANJE VIJE?A MINISTARA
Zabrinut zbog kašnjenja u implementaciji rezultata op?ih izbora u Bosni i Hercegovini, predsjednik SDA Sulejman Tihi? uputio je pismo slijede?e sadržine Ekremu Ajanovi?u, privremenom predsjedavaju?em Zastupni?kog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine: Konstituiraju?a sjednica Zastupni?kog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po?ela je 20. novembra 2006. godine i kako je poznato, prekinuta odmah nakon što su novoizabrani zastupnici položili zakletvu, a na zahtjev zastupnika SNSD Nikole Špiri?a.

Zabrinut zbog kašnjenja u implementaciji rezultata op?ih izbora u Bosni i Hercegovini, predsjednik SDA Sulejman Tihi? uputio je pismo slijede?e sadržine Ekremu Ajanovi?u, privremenom predsjedavaju?em Zastupni?kog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine: Konstituiraju?a sjednica Zastupni?kog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po?ela je 20. novembra 2006. godine i kako je poznato, prekinuta odmah nakon što su novoizabrani zastupnici položili zakletvu, a na zahtjev zastupnika SNSD Nikole Špiri?a. Budu?i da je od tada prošlo ve? 24 dana, a da još uvijek nije zakazan nastavak sjednice, zahtijevamo da to bude u?injeno što prije, ako je mogu?e, ve? po?etkom naredne sedmice. Podsje?am da ve? kasnimo sa implementacijom izbornih rezultata, te da je krajnje vrijeme da se konstituira Kolegij Zastupni?kog doma Parlamentarne skupštine i imenuje Komisija za izbor Vije?a ministara Bosne i Hercegovine, kaže se u pismu predsjednika SDA.