2010-12-23
Susret ?ovi?-Dodik nastavak projekta Tu?man-Miloševi?
Stranka demokratske akcije je zabrinuta zbog mogu?ih posljedica sastanaka politi?kih stranaka okupljenih oko dva etni?ka bloka Srba i Hrvata jer nas takvi susreti, posebno posljednji u Mostaru, podsje?aju na vremena koja su prethodila stradanjima u Bosni i Hercegovini

SUSRET ?OVI?-DODIK NASTAVAK PROJEKTA TU?MAN-MILOŠEVI?

 

Stranka demokratske akcije je zabrinuta zbog mogu?ih posljedica sastanaka politi?kih stranaka okupljenih oko dva etni?ka bloka Srba i Hrvata jer nas takvi susreti, posebno posljednji u Mostaru, podsje?aju na vremena koja su prethodila stradanjima u Bosni i Hercegovini.

 

Izjave Borjane Krišto o mogu?oj disoluciji BiH upu?uju da bi se moglo raditi o nastavku projekta iz Kara?or?eva. Zbog toga ne možemo prihvatiti poziv za susret na isklju?ivo etni?kim osnovama. SDA je spremna da razgovara o etni?kim interesima svih naroda ali u okviru institucija koje su zadužene za zaštitu etni?kih interesa -  domovi naroda na nivou entiteta i države. Implementacija izbornih rezultata zadatak je politi?kih stranaka koje mogu biti i etni?kog i multietni?kog karaktera.

 

U prvoj fazi razgovora treba da razgovaraju stranke koje su zainteresirane za uspostavu vlasti u Federaciji BiH, a u drugoj fazi, nakon uspostave vlasti na nivou entiteta, potrebno je otpo?eti razgovore o konstituiranju vlasti na nivou države.

 

Za jedan takav sastanak neophodno je obaviti konkretne pripreme u smislu platforme za rad budu?eg Vije?a ministara, a tek onda razgovarati o rasporedu pozicija po strana?kim i etni?kim kriterijima.

 

Pozivamo politi?ke stranke da još jedanput razmotre platformu koju su usaglasile ?etiri stranke – SDP, SDA, NSRzB i HSP BiH. Napominjemo da je ova platforma otvorena za razgovore, izmjene i dopune i da smo spremni na razmatranje i drugih pisanih dokumenata koji govore o principima uspostave vlasti.