2006-11-28
Sulejman Tihi?, predsjednik SDA: Budu?i da Fahrudin Radon?i?, vlasnik Dnevnog avaza, nastavlja plasirati neistine
NEKA OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE KAŽU KO JE SULEJMAN TIHI?, A KO FAHRUDIN RADON?I? I FARUK BALIJAGI? Pozivam obavještajne i druge službe Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, ali i drugih zemalja, da objave sve podatke koje posjeduju o meni i mom politi?kom angažmanu, uklju?uju?i i vrijeme provedeno u srpskim koncentracionim logorima.
NEKA OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE KAŽU KO JE SULEJMAN TIHI?, A KO FAHRUDIN RADON?I? I FARUK BALIJAGI?

Pozivam obavještajne i druge službe Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, ali i drugih zemalja, da objave sve podatke koje posjeduju o meni i mom politi?kom angažmanu, uklju?uju?i i vrijeme provedeno u srpskim koncentracionim logorima. Podsje?am Fahrudina Radon?i?a da sam ja u tim logorima proveo ?etiri mjeseca, a ne, kako on tvrdi, 42 dana. Unato? njegovim notornim neistinama, ni u kom pogledu se ne stidimf (niti za to imam razloga) svoga ponašanja u tih 120 dana provedenih u logorima u Bosanskom Šamcu, Br?kom, Bijeljini, Batajnici (Srbija) i Sremskoj Mitrovici (Srbija). Upravo zato, ja sam još u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu 1995. godine, bio prvi svjedok – Bošnjak koji je javno svjedo?io pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Duška Tadi?a osu?enog za ratne zlo?ine nad Bošnjacima i Hrvatima u našoj zemlji. Zarad istine i pravde, odbio sam ponudu Tribunala da budem zašti?eni svjedok i kasnije svjedo?io u predmetima protiv Slobodana Miloševi?a i grupe iz Bosanskog Šamca. Tako?er pozivam Fahrudina Radon?i?a i, kako on voli re?i, njegovog intimusa Faruka Balijagi?a da i oni od tajnih službi traže objavljivanje podataka o njihovoj eventualno bivšoj i sadašnjoj suradnji sa obavještajnim službama. Još jedanput od nadležnih organa Bosne i Hercegovine tražim da ispitaju podatke o mojoj imovini i njenom porijeklu, ali da to isto u?ine i za Fahrudina Radon?i?a. Javnost i gra?ani Bosne i Hercegovine treba da znaju šta ko posjeduje i kako je stekao svoju imovinu.