2006-11-22
Na danas održanoj ?etrnaestoj redovnoj sjednici Predsjedništvo SDA opredijeljeno za koaliciju sa SBiH i partnerske odnose sa SNSD-om, PDP-om i ako je to mogu?e sa oba HDZ-a
Predsjedništvo SDA je donijelo odluku o održavanju Pete redovne sjednice Glavnog odbora 9. decembra 2006 godine u Sarajevu. Na ovoj sjednici ?e biti razmatrana Informacija o pripremi analize razultata op?ih izbora 2006. godine i njihova implementacija .

U skladu sa našim Programskim ciljevima , postignutim izbornim rezultatima, Predsjedništvo SDA je opredijeljeno za koaliciju sa Strankom za BiH i partnerske odnose sa SNSD-om , PDP-om i ako je to mogu?e sa oba HDZ-a. Ako to nije mogu?e, onda je to HDZ BiH koji ima ve?i izborni legitimitet. Predsjedništvo SDA je donijelo odluku o održavanju Pete redovne sjednice Glavnog odbora 9. decembra 2006 godine u Sarajevu. Na ovoj sjednici ?e biti razmatrana Informacija o pripremi analize razultata op?ih izbora 2006. godine i njihova implementacija . Predsjedništvo SDA je utvdilo listu kandidata za predsjednika Glavnog odbora i to Seniju Bubi? i Amelu ?ati?.