2006-11-15
PREDSJEDNIŠTVO SDA USVOJILO PLATFORMU ZA PREGOVORE O USPOSTAVI KOALICIJA I PARTNERSKIH ODNOSA
Predsjedništvo Stranke demokratske akcije održalo je danas u Sarajevu 13. redovnu sjednicu, na kojoj su usvojeni slijede?i zaklju?ci: Jednoglasno je usvojena Platforma za pregovore o uspostavi koalicija/partnerskih odnosa nakon op?ih izbora 2006. godine. Ova Platforma ?e Pregovara?kom timu SDA služiti kao okvir za pregovore sa kolaicionim partnerima, a kona?nu odluku o koalicionim partnerima donijet ?e Predsjedništvo Stranke.

Predsjedništvo Stranke demokratske akcije održalo je danas u Sarajevu 13. redovnu sjednicu, na kojoj su usvojeni slijede?i zaklju?ci: Jednoglasno je usvojena Platforma za pregovore o uspostavi koalicija/partnerskih odnosa nakon op?ih izbora 2006. godine. Ova Platforma ?e Pregovara?kom timu SDA služiti kao okvir za pregovore sa kolaicionim partnerima, a kona?nu odluku o koalicionim partnerima donijet ?e Predsjedništvo Stranke. Predsjednik SDA Sulejman Tihi? zadužen je da u što skorije vrijeme inicira razgovore sa predsjednicima SBiH, SNSD i HDZ BiH o što bržoj implementaciji izbornih rezultata. Kadrovska komisija Stranke je predložila, a Predsjedništvo jednoglasno usvojilo, da predsjednik SDA Sulejman Tihi? bude kandidat za predsjedavaju?eg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik SDA Ibrahim Nadarevi? bit ?e imanovan za predsjednika Kluba poslanika SDA u Zastupni?kom domu Federacije Bosne i Hercegovine.