2010-11-18
Posjeta Centru za socijalni rad Zenica
U ime Stranke demokratske akcije dr Nermina Kapetanovi?, predsjednica Odbora za rad,zapošljavanje i socijalnu politiku Savjeta SDA, ?lanica Predsjedništva Stranke, predsjednica Povjereništva Asocijacije žena SDA , posjetila je Centar za socijalni rad Zenica koji je obilježavao 50 godina postojanja i djelovanja

POSJETA CENTRU ZA SOCIJALNI RAD ZENICA

 

 

U ime Stranke demokratske akcije dr Nermina Kapetanovi?, predsjednica Odbora za rad,zapošljavanje i socijalnu politiku Savjeta SDA, ?lanica Predsjedništva Stranke, predsjednica Povjereništva Asocijacije žena SDA , posjetila je Centar za socijalni rad Zenica koji je obilježavao 50 godina postojanja i djelovanja.

 

Dr Kapetanovi? uputila je iskrene ?estitke kolektivu Centra za dosadašnji rad te izrazila uvjerenje da ?e se suradnja Centra i SDA i u budu?nosti nastaviti uz obostrano zadovoljstvo.

 

SDA je uvijek bila spremna dati doprinos u rješavanju problema iz oblasti socijalne politike.