2010-11-09
Tihi? i Kebo razgovarali sa Josipovi?em
SDA ne?e pristati na tre?i entitet, niti Mostar kao tzv. hrvatski stolni grad

Tihi? i Kebo razgovarali sa Josipovi?em

 

SDA NE?E PRISTATI NA TRE?I ENTITET,

NITI MOSTAR KAO TZV. HRVATSKI STOLNI GRAD

 

 

Predsjednik SDA i potpredsjednik Federacije BiH Sulejman Tihi? i Mirsad Kebo danas su se u Zagrebu sastali sa predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovi?em sa kojim su razgovarali o aktualnim pitanjima u Bosni i Hercegovini.

 

Protekli izbori u našoj zemlji i implementacija izbornih rezultata tako?er su bili jedna od tema o kojoj je razgovarano. Naglašena je potreba što skorije uspostave nove vlade koja treba da nastavi i ubrza reformske procese u Bosni i Hercegovini na njenom putu prema punopravnom ?lanstvu u NATO i EU. Ju?erašnja odluka Evropske komisije o ukidanju viznog režima za bh. gra?ane ocijenjena je kao važan podstrek koji ?e doprinijeti ubrzanju integraciji naše zemlje u evroatlantske strukture.   

 

Tihi? je ovom prilikom ponovio stav SDA, a to je puna podrška ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Me?utim, naglasio je predsjednik SDA, ne?emo pristati ni na kakve razgovore o tre?em entitetu, Mostaru kao tzv. hrvatskom stolnom gradu i sli?no! U Bosni i Hercegovini svi narodi i gra?ani moraju biti ravnopravni na cijelom teritoriju države, a Mostar, kao i svaki drugi bosanskohercegova?ki grad, može biti samo grad svih gra?ana Bosne i Hercegovine!

 

Tihi? i Kebo su sa hrvatskim predsjednikom razgovarali i o procesima ponovne uspostave povjerenja me?u narodima u Bosni i Hercegovini i regionu. Zajedni?ki stav je da su vra?anje pvojerenja i pravda, odnosno procesuiranje ratnih zlo?ina, temelji budu?nosti cijelog regiona te da nemaju aternativu.