2010-11-06
Obustaviti deložaciju kardinala Pulji?a
Stranka demokratske akcije smatra da se mora u?initi sve što je u skladu sa zakonom kako bi se obustavio postupak deložacije Vrhbosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Pulji?a

OBUSTAVITI DELOŽACIJU KARDINALA PULJI?A

 

Stranka demokratske akcije smatra da se mora u?initi sve što je u skladu sa zakonom kako bi se obustavio postupak deložacije Vrhbosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Pulji?a.

 

Spremni smo da zajedno sa drugim strankama na nivou Op?ine Centar, Grada i Kantona Sarajevo u?inimo ono što je potrebno kako bi se vrhbosanskoj nadbiskupiji i kardinalu Pulji?u osiguralo nesmetano vlasništvo i korištenje stana, a pravni slednici ranijeg korisnika stanarskog prava adekvatno bili obešte?eni. Deložacija kardinala Vinka Pulji?a bila bi velika nepravda  izme?u ostaloga i zbog svega dobrog što je kardinal Pulji? u najtežim vremenima u?inio li?no za grad Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu.

 

Ovaj slu?aj, kao i neki drugi, upu?uje na obavezu institucija nove vlasti da trajno riješe pitanje restitucije nacionalizovane, konfiskovane i na drugi na?in oduzete imovine.