2010-11-03
Potvr?ene neregularnosti i zloupotrebe izbornog procesa dovode u sumnju kona?ne rezultate izbora
Potvr?ivanje velikog broja neregularnosti u procesu glasanja i utvr?ivanja rezultata glasanja na nekim bira?kim mjestima dovode u pitanje kona?ne rezultate op?ih izbora u Bosni i Hercegovin

POTVR?ENE NEREGULRANOSTI I ZLOUPOTREBE IZBORNOG PROCESA DOVODE U SUMNJU KONA?NE REZULTATE IZBORA

 

Potvr?ivanje velikog broja neregularnosti u procesu glasanja i utvr?ivanja rezultata glasanja na nekim bira?kim mjestima dovode u pitanje kona?ne rezultate op?ih izbora u Bosni i Hercegovini.

 

Odgovornost za ovakvo stanje snose svi u?esnici izbornog procesa uklju?uju?i i Centralnu izbornu komisiju koja nije poduzela sve mjere kako bi spijre?ila nepravilnosti. Tako?er, CIK nije pokazala spremnost da donese odluke kojima bi zloupotrebe i nepravilnosti bile naknadno utvr?ene, a rezultati na tim bira?kim mjestima poništeni.

 

Zbog svega ovoga neophodno je izanalizirati sve uzroke, utvrditi odgovornst, te po potrebi izvršiti i odre?ene izmjene izbornog zakonodavstva kako bi ovakve neregularnosti i zloupotrebe ubudu?e bile onemogu?ene.