2010-10-01
Jedini pravi izbor 3. oktobra je SDA
Pred oko 60.000 gra?ana na predizbornim skupovima Stranke demokratske akcije (SDA) u Zenici, Travniku, Tuzli, Konjicu i Biha?u poru?eno je da narod zna da ?e SDA biti jedini pravi izbor 3. oktobra

Jedini pravi izbor 3. oktobra je SDA

 

Pred oko 60.000 gra?ana na predizbornim skupovima Stranke demokratske akcije (SDA) u Zenici, Travniku, Tuzli, Konjicu i Biha?u poru?eno je da narod zna da ?e SDA biti jedini pravi izbor 3. oktobra.

 

„SDA nikada ne?e pristati da bilo koji dio naše zemlje bude ni srpski, ni hrvatski ni bošnja?ki, niti da Republika Srpska bude isklju?ivo entitet srpskog naroda. Borit ?emo se da svaki dio BiH bude i bošnja?ki i srpski i hrvatski i zemlja svih onih koji BiH osje?aju svojom domovinom“, istakao je predsjednik stranke Sulejman Tihi? na skupu u Tuzli.

 

Zeni?anima se obratio kandidat za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH Bakir Izetbegovi? i tom prilikom ponovio da su kadrovi SDA deset godina vodili reformske procese i time dokazali da znaju i da mogu povesti zemlju ka prosperitetu.

 

„Vidjeli ste naše kandidate. Pitam vas: da li i jedna stranka ima tako dobrih i pouzdanih ljudi? Narod zna da nema. Poznajete rad drugih stranaka, a znate i šta je SDA postigla. Narod zna da ništa dobro za BiH nije ura?eno bez SDA i njenih kadrova“, naglasio je Halid Genjac, predsjednik glavnog odbora SDA i kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH.

 

Na skupovima je poru?eno SDA da ne smije izgubiti još ?etiri godine u Predsjedništvu BiH te da je to narod prepoznao. Gra?ani su pozvani da masovno iza?u na izbore, jer svaki glas je va┼żan.