2006-10-13
Zbog netransparentnog rada Vlade Federacije BiH poništiti odluku o gradnji hidro i termoelektrana
SDA zahtijeva od Vlade Federacije BiH i Vahida He?e, ministra industrije,energetike i rudarstva da ponište odluku o dodjeli koncesije za izgradnju hidro i termoelektrana u vrijednosti od 3,5 milijardi eura. Aktuelna Vlada Federacije BiH je u tehni?kom mandatu, te ne može donositi ovakve odluke i netransparentno dodjeljivati poslove.

SDA zahtijeva od Vlade Federacije BiH i Vahida He?e, ministra industrije,energetike i rudarstva da ponište odluku o dodjeli koncesije za izgradnju hidro i termoelektrana u vrijednosti od 3,5 milijardi eura. Aktuelna Vlada Federacije BiH je u tehni?kom mandatu, te ne može donositi ovakve odluke i netransparentno dodjeljivati poslove.