2010-09-28
Vrijeme je da kadrovi SDA nastave tamo gdje su zaustavljeni 2006. godine
Pred hiljadama ?lanova i simpatizera uprili?eni su predizborni skupovi Stranke demokratske akcije u Sapni i Novom Travniku, sa kojih je poru?eno da narod zna da je SDA radi za zajednicu ne za pojedince, te da ništa dobro za BiH nije ura?eno bez SDA

Vrijeme je da kadrovi SDA nastave tamo gdje su zaustavljeni 2006. godine

 

 

Pred hiljadama ?lanova i simpatizera uprili?eni su predizborni skupovi Stranke demokratske akcije u Sapni i Novom Travniku, sa kojih je poru?eno da narod zna da je SDA radi za zajednicu ne za pojedince, te da ništa dobro za BiH nije ura?eno bez SDA.

 

„BiH ima granice stare 1 000 godina, ima svoje patriote i heroje i svoju SDA. Zalagat ?emo se za mir, sigurnost, stabilnost, te za oporavak ekonomije. Zaposlit ?emo mlade kadrove, koji ?e sebi zaraditi pla?e, penzionerima penzije, a ratnim vojnim invalidima naknade“, poru?io je u Sapni kandidat SDA za ?lana Predsjedništva BiH Bakir Izetbegovi?. 

 

Istaknuto je da su kadrovi SDA dvadeset godina rješavali najteže probleme iz svakodnevnice gra?ana, dok su koalicioni partneri SDA gledali svoje interese.

 

„Ukrali su nam ?etiri godine, narušili odnose sa me?unarodnom zajednicom, zaustavili napredak BiH. Vrijeme je da kadrovi SDA nastave tamo gdje su zaustavljeni 2006. godine“, istaknuo je Izetbegovi?.

 

Na predizbornom skupu SDA u Novom Travniku poru?eno je da je pobjeda SDA u ovoj op?ini neupitna. To dokazuje i ?injenica da je predizborni skupu SDA u ovom gradu, u odnosu na skupove drugih politi?kih stranaka, imao najve?u podršku gra?ana.