2010-09-28
Zajedno u beskompromisnoj borbi protiv kriminala
Predsjednik SDA Sulejman Tihi? obavijestio je FTV i glavnog urednika Politi?kog magazina 60 MINUTA Bakira Hadžiomerovi?a da ne može sudjelovati u predstoje?em izdanju ovog magazina ?ije je emitiranje planirano za 30. septembar ove godine zato što u njemu ne?e u?estvovati lideri svih relevantnih politi?kih subjekata u Bosni i Hercegovini

Suljeman Tihi?

 

ZAJEDNO U BESKOMPROMISNOJ BORBI PROTIV KRIMINALA

 

 

Predsjednik SDA Sulejman Tihi? obavijestio je FTV i glavnog urednika Politi?kog magazina 60 MINUTA Bakira Hadžiomerovi?a da ne može sudjelovati u predstoje?em izdanju ovog magazina ?ije je emitiranje planirano za 30. septembar ove godine zato što u njemu ne?e u?estvovati lideri svih relevantnih politi?kih subjekata u Bosni i Hercegovini.

 

U pismu koje je danas uputio FTV i Bakiru Hadžiomerovi?u, predsjednik SDA je izme?u ostaloga kazao kako je on, zajedno sa gospodom Zlatkom Lagumdžijom, Božom Ljubi?em, Mladenom Ivankovi?em Lijanovi?em te Fahrudinom Radon?i?em sudjelovao u izdanju Politi?kog magazina 60 MINUTA od 20. septembra ove godine i tom prilikom kazao šta je imao i trebalo da kaže.

 

Zahvaljujemo cijenjenim gledaocima FTV i Politi?kog magazina 60 MINUTA koji su u televotingu glasali za u?eš?e predsjednika SDA u emisiji.

 

Stav Sulejmana Tihi?a i SDA je jasan: Potpuno podržavamo sve novinare, medije, nevladine organizacije, institucije i pojedince u beskompromisnoj borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije jer je to najve?a opasnost za Bosnu i Hercegovinu i njene gra?ane!