2010-09-27
Ponovo se pokazalo da je Krajina uz Bakira Izetbegovi?a
U prisustvu preko hiljadu mještana biha?kog naselja Gata u nedjelju 26.septembra održan je veliki predizborni skup SDA na kojem je pored kandidata OO SDA Biha?a za sva tri nivoa vlasti , govorio i Bakir Izetbegovi?, kandidat SDA za ?lana Predsjedništva BiH.

Ponovo se pokazalo da je Krajina uz Bakira Izetbegovi?a

 

U prisustvu preko hiljadu mještana biha?kog naselja Gata u nedjelju 26.septembra održan je veliki predizborni skup SDA  na kojem je  pored kandidata OO SDA Biha?a za sva tri nivoa vlasti , govorio i Bakir Izetbegovi?, kandidat  SDA za ?lana Predsjedništva BiH. Predizborni skup u Gati kao uvertira centralnom predizbornom skupu SDA u Biha?u  u ?etvrtak 30.septembra , bio je prilika da se mještanima Gate, Vrste, Turije i Iza?i?a, predstave kandidati SDA Biha?a ,izbrona platforma SDA , te  Bakir Izetbegovi?,  kandidat SDA za ?lana Predsjedništva BiH.  Prisutnim su se obratili Alma Fatki?, predsjednica Asocijacije mladih SDA Gata, Damir Hodži?, nosilac liste SDA za Skupštinu USK-a , Hadis Jusi?, kandidat za Skupštinu USK-a , Šemsudin Dedi?, kandidat za Parlament F BiH, te Asima Huseti?, kandidat za Parlament BiH.Isti?u?i da kandidati, ?lanovi i simpatizeri SDA sa svakog skupa poru?uju da imaju samo jednu državu i jednu stranku, Hadis Jusi?, kandidat za Skupštinu USK-a , kazao je da nažalost ima i onih koji ove poruke ne shvataju i ?ine sve da oslabe snagu države BiH i Bošnja?kog naroda.„ Svjedoci smo da ovih dana Gata interesantna svim politi?kim partijama i raznim mešetarima. Me?utim mještani Gate znaju da je Stranci demokratske akcije  ovo naselje,ali i ostala naselja oduvijek bila važna o ?emu govore brojni realizirani projekti. Narod zna koje je najja?a politi?ka partija i ko ?e to biti i poslije tre?eg oktobra. To ?e biti SDA. Isti?em da je SDA jedina orginal , a sve ostalo su samo blijede kopije , koje ?e sa vremenom nestati  „ - kazao je Jusi?, te dodao da je SDA na predstoje?im izborima, ali i poslije samo u koaliciji sa narodom.Šemsudin Dedi?, kandidat za Parlament F BiH , u svom obra?anju istakao je da su  u razvoj Gate uložena zna?ajna sredstva, a posebno u lje?ilište Gata , koje ?e uskoro dobiti milion KM za modernizaciju postoje?ih kapaciteta. Posebno oduševljenje prisutnih izazvalo je obra?anje Bakira Izetbegovi?a, kandidata SDA za ?lana Predsjedništva BiH,  koji je,izme?u ostalog kazao , da je za prihvatanje kandidature veliku ulogu odigrala Krajina i narod USK-a, koji je dao podršku njemu i SDA.„  Narod zna koje otvorio demokratske procese u BiH i to u vrijeme kada se za to išlo u zatvor. Narod zna koje odbranio državu i pored silnih embarga. Ali isto tako narod zna da 3.oktobra nema nikakvog embarga na oružje koje se zove olovka, kojom  ?e svaki glasa? SDA zaokružiti svoj listi?. Mi govorimo istinu kada kažemo sa jakom SDA jaka  i BiH , ali to nekima smeta i ne žele da država ja?a. Zato iza?imo  3.oktobra i dajmo glas SDA kako bi oja?ali državu BiH  na putu ka Evropskoj Uniji „- kazao je izme?u ostalog Bakir Izetbegovi?.