2010-09-26
Predsjedništvo BiH nije riješilo nijedno otvoreno pitanje sa susjedima
Sadašnji saziv Predsjedništva BiH za ?etiri godine nije riješio nijedno otvoreno pitanje sa susjedima, iako regionalna saradnja prvenstveno ima taj cilj

Predsjedništvo BiH nije riješilo nijedno otvoreno pitanje sa susjedima

 

Sadašnji saziv Predsjedništva BiH za ?etiri godine nije riješio nijedno otvoreno pitanje sa susjedima, iako regionalna saradnja prvenstveno ima taj cilj.  

                                                                                          

Predsjedništvo BiH nije bilo ni na visini zadatka u održavanju Me?udržavnog vije?a za saradnju sa Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom, iako je Predsjedništvo BiH zaduženo za kreiranje i vo?enje vanjske politike.

 

Nedopustivo je da je posljednja sjednica Me?udržavnog vije?a za saradnju sa Hrvatskom održana po?etkom 2007. godine, a posljednja sjednica Me?udržavnog vije?a BiH i Srbije ?ak 2005. godine.

 

Politi?ki odnosi sa Srbijom su na najnižem stupnju, što se najbolje vidi iz ?injenice da do 9. februara ove godine kada je imenovan Boriša Arnaut, nismo imali ambasadora u Srbiji, a u ovom mandatu nije bilo ni posjeta Predsjedništva BiH ovoj zemlji.