2010-09-25
Održani predizborni skupovi SDA u Vranjevi?ima i Blagaju
U okviru plana predizbornih aktivnosti SDA je sino? u sali Doma kulture održala predizborni skup na kome su predstavljeni kandidati ove stranke za sve razine vlasti. Uprkos nevremenu sala je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a prisutnima su se, pored kandidata, obratili i nosioci lista za kantonalni i federalni nivo vlasti

U okviru plana predizbornih aktivnosti SDA je sino? u sali Doma kulture održala predizborni skup na kome su predstavljeni kandidati ove stranke za sve razine vlasti. Uprkos nevremenu sala je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a prisutnima su se, pored kandidata, obratili i nosioci lista za kantonalni i federalni nivo vlasti, Ramiz Jelovac i Edin Muši?. Aktuelni predsjednik Skupštine HN kantona se u svom izlaganju osvrnuo na mostarske probleme, isti?u?i da je recept njihovog rješavanja u rukama SDA, dok je Edin Muši?, aktuelni federalni ministar za izbjeglice i raseljena lica govorio o problemima sa kojima se predstavnici vlasti suo?avaju na federalnoj i državnoj razini. On se posebno osvrnuo na opstrukcije sa kojima se predstavnici SDA u federalnim i državnim institucijama vlasti suo?avaju u kontinuitetetu, a koje dolaze isklju?ivo od snaga koje Bosnu i Hercegovinu nastoje podijeliti ili u najmanju ruku oslabiti njenu poziciju.

Jaka kiša nije omela predstavnike SDA ni u održavanju skupa u Gornjim Vranjevi?ima odnosno Sva?i?ima, gdje je uprili?eno i sve?ano otvaranje asfaltnog puta kao i malonogometnog igrališta, izgra?enog po najsavremenijim standardima. Velikom broju okupljenih, kojima ovakve investicije uistinu zna?e puno, obratio se federalni ministar Edin Muši?, podsje?aju?i ih da ?e SDA i u narednom periodu insistirati i raditi na infrastrukturnim zahvatima i poboljšanju uslova života u ruralnim i povratni?kim podru?jima.


Foto

Vranjevi?i:


Blagaj: