2010-09-24
Izetbegovi?: Napraviti privla?an poslovni ambijent
Bakir Izetbegovi?, kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH poru?io je s predizbornog skupa, održanog pred brojnim ?lanovima i simpatizerima SDA u Varešu, da je ekonomski razvoj BiH jedino mogu? ukoliko se poluge vlasti ponovo vrate u ruke kadrova SDA

Izetbegovi?: Napraviti privla?an poslovni ambijent

 

Bakir Izetbegovi?, kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH poru?io je s predizbornog skupa, održanog pred brojnim ?lanovima i simpatizerima SDA u Varešu, da je ekonomski razvoj BiH jedino mogu? ukoliko se poluge vlasti ponovo vrate u ruke kadrova SDA.

 

„Narod zna, ne samo da ?emo pobijediti nego i ostvariti dobar rezultat. Svom snagom osigurat ?emo ekonomski oporavak BiH. Cilj nam je napraviti privla?an poslovni ambijent, privu?i strani kapital te omogu?iti masovno zapošljavanje“ naglasio je Izetbegovi?.

 

Poru?io je da bez svake politi?ke stranke naša zemlja može, ali da ne može bez SDA koja je ki?ma politi?kog života u BiH. 

 

Izetbegovi? je govore?i o strategiji ja?anja ekonomskog razvoja istakao da ?e otvaranje novih radnih mjesta, uz poticaj i dodjelu bespovratnih sredstava i povoljnih kredita, omogu?iti prikupljanje ve?ih doprinosa, a samim tim i penzija. U kontekstu ostvarenja navedenih ciljeva najavio je da ?e se zalagati za stopostotno pove?anje kazni poslodavcima, ?iji radnici rade na crno i kojima ne upla?uju doprinose.