2010-09-24
Otklonjene prepreke registraciji „Krivaje 1884“
Insistiranjem premijera Vlade Federacije BiH Mustafe Mujezinovi?a, a na zahtjev predsjednika i ?lanova Stranke demokratske akcije (SDA) u Domu naroda Parlamenta FBiH ju?er je riješen slu?aj 1. 911 radnika zavidovi?ke “Krivaje 1884”

Otklonjene prepreke registraciji „Krivaje 1884“

 

Insistiranjem premijera Vlade Federacije BiH Mustafe Mujezinovi?a, a na zahtjev predsjednika i ?lanova Stranke demokratske akcije (SDA) u Domu naroda Parlamenta FBiH ju?er je riješen slu?aj 1. 911 radnika zavidovi?ke “Krivaje 1884”.

 

SDA pozdravlja kategori?no insistiranje premijera Mujezinovi?a da se na dnevni red Doma naroda Parlamenta FBiH  ju?er ponovo uvrste Izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima FBiH.

 

Naime, usvajanjem izmjena ovoga zakona, omogu?ena je registracija nove kompanije "Krivaja 1884", te osigurani svi preduvjeti za normalizaciju rada 1.911  radnika.

 

Oni koji govore da je ovaj potez Vlade FBiH puki predizborni trik su isti oni koji se bore za navodnu socijalnu osjetljivost i zapošljavanje, igraju?i se sa sudbinama hiljada radnika i koriste?i ih u predizborne svrhe.