2010-09-23
Održane Javne tribine SDA u Vrap?i?ima, Dra?evicama i Mostaru
Održane Javne tribine SDA u Vrap?i?ima, Dra?evicama i Mostaru

U okviru predizbornih aktivnosti Gradskog odbora SDA Mostar, održane su Javne tribine u Vrap?i?ima (18.9.2010), Dra?evicama (20.9.2010) i u Mostaru - Stari Grad za Mjesne odbore Luka I, Luka II i Donja Mahala, u sali Egipatskog sela (22.9.2010).
Na ovim skupovima bilo je uprili?eno predstavljanje Izborne platforme SDA i predstavljanje kandidata sa listi SDA. Izuzetno veliki broj naših sugra?ana, kao i ?lanova i simpatizera SDA prisustvovao je na ovim doga?ajima, što je sigurno poruka da Narod zna da je sa SDA jaka BiH!