2006-10-02
Centralna izborna komisija o rezultatima izbora u BiH
U Bosni i Hercegovini na op?e izbore 2006. izašlo je oko 55 posto gra?ana BiH, saop?eno je ve?eras na press-konferenciji Centralne izborne komisije (CIK) BiH, što su kona?ni podaci. U FBiH izašlo je 895.045 glasa?a ili 53,93 posto, u RS-u 538.285 ili 56,11 posto, a u Br?ko Distriktu 34.049 ili 45,76 posto. Ukupno u BiH je izašlo 54,48 posto glasa?a.

U Bosni i Hercegovini na op?e izbore 2006. izašlo je oko 55 posto gra?ana BiH, saop?eno je ve?eras na press-konferenciji Centralne izborne komisije (CIK) BiH, što su kona?ni podaci. U FBiH izašlo je 895.045 glasa?a ili 53,93 posto, u RS-u 538.285 ili 56,11 posto, a u Br?ko Distriktu 34.049 ili 45,76 posto. Ukupno u BiH je izašlo 54,48 posto glasa?a. CIK je saop?io i djelimi?no obra?ene preliminarne rezultate za sve izborne nivoe za koje se vodila izborna utrka ju?er u BiH. Za Predsjedništvo BiH saop?eni su potpuni rezultati za oba ?lana Predsjedništva iz FBiH i za srpskog ?lana Predsjedništva, izuzev za oko polovinu glasa?kih listi?a iz Br?ko distrikta, što je za kona?an rezultat zanemarljiv broj, kazao je predsjednik CIK-a Branko Petri?. Za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH, Haris Silajdži? iz SBiH osvojio je 288.321 ili 62,10 posto, Sulejman Tihi? iz SDA 130.470 ili 28,10 posto, te Mirnes Ajanovi? (Patriotski blok BOSS-SDU BiH) 38.412 ili 8,27 posto. Za srpskog ?lana Predsjedništva BiH kandidat SNSD-a Nebojša Radmanovi? osvojio je 216.631 glas ili 54,80 posto, Mladen Bosi? iz SDS 98.329 glasova ili 24,87 posto, a Ranko Baki? iz Narodne stranke Radom za boljitak 13.198 ili 3,34 posto. Za hrvatskog ?lana Predsjedništva BiH kandidat SDP-a Željko Komši? osvojio je 97.267 ili 40,83 posto, Ivo Miro Jovi? iz HDZ-a osvojio je 59.831 glas ili 25,11 posto, Božo Ljubi? HDZ 1990 42.424 glasa ili 17,81 posto, Mladen Ivankovi? Lijanovi? 20.954 ili 8,80 posto... Za Zastupni?ki/Predstavni?ki dom Parlamentarne skupštine BiH, izborna jedinica FBiH, stranke koje su prema preliminarnim rezultatima prešle izborni prag su: SDA 55.426 glasova ili 22,51 posto, SBiH 44.182 ili 17.95 posto, HDZ-Hrvatska koalicija-HNZ 33.256 ili 13,51 posto, SDP 28.765 ili 11,68 posto, HDZ 1990. 28.074 ili 11,40 posto, HSP ?api?-Juriši? i NHI Koalicija za jednakopravnost 10.315 ili 4,19 posto, BPS–Sefer Halilovi? 9.148 ili 3,72 posto i Narodna stranka Radom za boljitak 8.801 ili 3,57 posto. Za Zastupni?ki/Predstavni?ki dom Parlamentarne skupštine BiH, izborna jedinica RS, prag je prešlo 5 stranaka: SNSD-Milorad Dodik 180.809 ili 50,18 posto, SDS 69.241 ili 19,22 posto, PDP RS 21.694 ili 6,02 posto, Srpska radikalna stranka RS 12.345 ili 3,43 posto, DNS 12.195 ili 3,38 posto. Za Zastupni?ki/Predstavni?ki dom FBiH izborni prag su prešle: SDA sa 51.179 ili 21,11 posto, SBiH 43.552 ili 17.97 posto, HDZ 32.522 ili 13.42 posto, HDZ 1990 28.284 ili 11,67 posto, SDP 27.932 ili 11,52 posto, HSP ?api?-Juriši? 10.643 ili 4,39 posto, BPS-Sefer Halilovi? 9.041 ili 3,73 posto i Radom za boljitak 8.627 ili 3,56 posto. Saop?eni su i preliminarni rezultati za skupštine kantona u FBiH. Skupština Kantona 1 (Unsko-sanski kanton) - DNZ BiH 6.507 ili 43,75 posto, SDA 3.910 ili 26,29 posto, SBiH 2.210 ili 14,86 posto... Skupština Kantona 2 (Posavski kanton) – HDZ 1.889 ili 25,81 posto, SDA 1.515 ili 20.70 posto, HDZ 1990 1.249 ili 17,07 posto, SDP 894 ili 12,92 posto i Radom za boljitak 755 ili 10,32 posto... Skupština Kantona 3 (Zeni?ko dobojski kanton) – SDA 10.545 ili 37,52 posto, SBiH 5.354 ili 19,05 posto, SDP 5.343 ili 19,01 posto, Patriotski blok BOSS-SDU BiH 1.578 ili 5,61 posto i Radom za boljitak 1.187 ili 4,22 posto... Skupština Kantona 4 (Tuzlanski kanton) – SDA 15.423 ili 30,84 posto, SBiH 11.021 ili 22,03 posto, SDP 7.596 ili 15,19 posto, Bosanskopodrinjska narodna stranka 2.723 ili 5,44 posto, BPS-Sefer Halilovi? 2.694 ili 5,39 posto, HDZ 1990 2.030 ili 4,06 posto... Skupština Kantona 5 (Bosansko podrinjski kanton) – SDA 646 ili 45,91 posto, SBiH 330 ili 23,45 posto, SDP 224 ili 15,92 posto, SNSD 47 ili 3,34 posto, Patriotski blok BOSS-SDU BiH 47 ili 3,34 i Stranka penzionera BiH 45 ili 3,20 posto. Skupština Kantona 6 (Srednjobosanski kanton) - SBiH 8.286 ili 27,38 posto, SDA 6.881 ili 22,74 posto, HDZ 3.681 ili 12,16 posto, SDP 3.481 ili 11,50 posto, HDZ 1990 1.593 ili 5,26 posto i Radom za boljitak 1.352 ili 4,47 posto. Skupština Kantona 7 (Hercegova?ko-neretvanski Kanton) – HDZ 1990 13.259 ili 23,40 posto, HDZ 12.825 ili 22,63 posto, SDA 8.155 ili 14,39 posto, SBiH 7.323 ili 12,92 posto i BPS-Sefer Halilovi? 1.983 ili 3,51 posto. Skupština Kantona 8 (Zapadno hercegova?ki kanton) – HDZ 9.311 ili 36,75 posto, HDZ 1990 7.730 ili 30,51 posto, HSP ?api?-Juriši? 4.251 ili 16,70 posto i Radom za boljitak 2.341 ili 9,24 posto. Skupština kantona 9 (Kanton Sarajevo) – SBiH 8.531 ili 28,83 posto, SDP 6.597 ili 22,28 posto, SDA 5.813 ili 19,64 posto, Patriotski blok BOSS-SDU BiH 1.930 ili 6,52 posto, BPS-Sefer Halilovi? 1.032 ili 3,49 posto i LDS 937 ili 3,17 posto. Skupština Kantona 10 (Livanjski kanton) – SDS 409 ili 22,18 posto, SNSD 403 ili 21,85 posto, HDZ 227 ili 12,31 posto, SDA 220 ili 11,93 posto, Patritoski blok BOSS-SDU BiH 151 ili 8,19 posto i PDP RS 91 ili 4,93 posto. Za predsjednika i potpredsjednika RS-a prebrojano je 63 posto glasova u 42 op?ine, odnosno 338.013 glasova. Za predsjednika RS-a vodi Milan Jeli? (SNSD) sa 175.537 glasova ili 51,93 posto, a Dragan ?avi? (SDS) ima 100.449 glasova ili 29,72 posto. Ostali kandidati su: Ivan Krndelj (HDZ) 1.435 glasova ili 0,42 posto, Šaban Fejzi? (Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca i gra?ana, pravde i morala BiH) 1.112 ili 0,33 posto, Željko Gradenarevi? (Narodna stranka Radom za boljitak) 2.217 ili 0,95 posto, Mirsad Mahmutovi? (SBiH) 6.890 ili 2,04 posto, Hakija Meholji? (SDP) 4.150 ili 1,23 posto, Davor ?ordaš (HDZ 1990) 838 ili 0,26 posto, ?uraj Davidovi? (Radikalna stranka RS) 9.535 ili 2.82 posto, Adil Osmanovi? (SDA) 7.404 glasa ili 2,19 posto. Za Narodnu skupštinu RS-a obra?eno je 63 posto glasova, a treba da se prebroji još oko 200.000 glasa?kih listi?a. Trenutno, prag od 3 posto su prešle stranke: SNSD 170.014 ili 46,71 posto, SDS 65.035 ili 17.87 posto, Demokratski narodni savez 16.23 ili 4,40 posto, Srpska radikalna stranka 11.856 ili 3,26 posto i PDP RS 21.422 ili 7,53 posto.