2010-09-21
Predizborne aktivnosti za 21. 09. 2010.
Najava predizbornih aktivnosti SDA i kandidata SDA za ?lana PredsjedniĊĦtva BiH - Bakira Izetbegovi?a

Najava predizbornih aktivnosti SDA i kandidata SDA za ?lana Predsjedništva BiH - Bakira Izetbegovi?a

 

MAGLAJ Trg Alije Izetbegovi?, Dan Op?ine Maglaj u 18:00 sati - Centrali skup SDA

 

DOBOJ  Jug  Velika sala Doma kulture u Matuzi?ima u 20:00 sati - Predizborni skup

 

TUZLA  kongresna sala Hotela Tuzla u 18:00 sati - Predizborni skup