2010-09-20
Predizborne aktivnosti za 20. 09. 2010.
Najava predizbornih aktivnosti SDA i kandidata SDA za ?lana Predsjedništva BiH - Bakira Izetbegovi?a

Najava predizbornih aktivnosti SDA i kandidata SDA za ?lana Predsjedništva BiH - Bakira Izetbegovi?a

 

OPŠTINA ZVORNIK  Domu kulture Snagovo u 13:30 sati - Sve?anost povodom po?etka radova na izgradnji asfaltnog puta na dionici Snagovo-Crni vrh u dužini od dva kilometra. Gosti: Mr. Sadik Ahmetovi?, zamjenik predsjedavaju?eg Vije?a ministara BiH i ministar sigurnosti BiH, Zoran Stevanovi?, na?elnik Opštine Zvornik, Omer Brankovi?, ministar za izbjeglice i raseljena lica RS.

 

VOGOŠ?A  Industrijska zona u 12:00 sati - Susret kandidata za ?lana Predsjedništva Bakira Izetbegovi?a sa privrednicima

 

OLOVO  Dom kulture u 17:30 sati - Predizborni skup

 

TUZLA  prostorije MZ Mosik u 18:00 sati - Predizborni skup

 

GRA?ANICA  Donja Orahovica, Dom kulture u 19:30 sati - Predizborni skup

 

KLADANJ  Hotel Bosna u 20:00 sati - Predizborni skup