2010-09-20
SDA ODRŽALA PREDIZBORNI SKUP U BOSANSKOM PETROVCU
Posljednje dvije sedmice predizborne kampanje SDA ?e intenzivirati svoje aktivnosti i to sa izlascima na teren gdje ?e u neposrednom kontaktu sa gra?anima predstaviti svoju izbornu platformu za naredne ?etiri godine.

SDA ODRŽALA PREDIZBORNI SKUP U BOSANSKOM PETROVCU

 

 

Posljednje dvije sedmice predizborne kampanje SDA ?e intenzivirati svoje aktivnosti i to sa izlascima na teren gdje ?e u neposrednom kontaktu sa gra?anima predstaviti svoju izbornu platformu za naredne ?etiri godine. Poja?ana predizborna kampanje startala je 18. septembra u Bosanskom Petrovcu gdje su pred velikim brojem ?lanova i simpatizera SDA, predstavljeni kandidati sve tri liste za predstoje?e izbore.  U svojim obra?anjima nosioci lista, Damir Hodži?, Mustafa Avdagi? i Senad Šepi? gra?anima su jasno poru?ili da je SDA kao najja?a politi?ka opcija spremna pruzeti svu odgovornost u naredne ?etiri godine kao što su to ?inili po?etkom 90, kada je SDA na ?elu sa Alijom Izetbegovi?em organizirala odbranu, a kasnije i odbranila BIH. SDA je i izgradila u posljeradnom periodu i svojom politikom u novijoj budu?nosti Bosnu približila EU i NATO-u.

„ Pozivam gra?ane USK-a da glasaju za borce Armije BiH koji se nalaze na listama SDA , ali i za pripadnike ostalih naroda , jer ?emo na taj na?in potvrditi našu opredjeljenost da gradimo zajedni?ki državu BiH zajedno sa ostalim narodima i borcima koji su je branili tokom rata „- kazao je Sanjin Halimovi?, kandidat SDA za Parlament BiH.

Sa predizbornog skupa upu?ene su i jasne poruke šta i kako ?e SDA voditi gra?ane BIH u narednom periodu kao i dalje najja?a stranka na politi?koj sceni u BIH. Na kraju iz Bosanskog Petrovca poslana je poruka Miloradu Dodiku da njegova najava o novom prekrajanju granica u BiH dok je god SDA ne?e biti mogu?a i da takvo nešto pod bilo koju cijenu SDA ne?e dozvoliti.

 

 

PRESS SLUŽBA