2010-09-28
Centralni predizborni skup SDA u Mostaru
Centralni predizborni skup SDA u Mostaru

Završene pripreme za Centralni predizborni skup SDA u Mostaru

                Nakon brojnih izuzetno posje?enih skupova organiziranih na širem gradskom podru?ju GO SDA dovršio je pripreme za održavanje centralnog predizbornog skupa, koji je planiran za 28. Septembar, a održat ?e se u Sportskoj dvorani Univerzitetsko-sportskog i rekreacionog centra „Mithat Hujdur Hujka“ na nekadašnjem prostoru „Sjevernog logora“.

                O?ekuje se da ?e ovom skupu prisustvovati veliki broj gra?ana Mostara, ?lanova i simpatizera, koji svoj glas namjeravaju podariti naja?oj politi?koj stranci u BIH. Pored kandidata za kantonalni, federalni i državni nivo vlasti, odnosno nosilaca listi, na skupu je planirano i obra?anje kandidata SDA za ?lana državnog Predsjedništva Bakira Izetbegovi?a.

                GO SDA je, s obzirom na zna?aj skupa, za posjetioce pripremio i kulturno-zabavni dio programa, koji je povjeren jednoj od najmla?ih zvijezda bosanskohercegova?ke estrade Adnanu Jakupovi?u.

Dobrodošli!