2010-09-16
Omogu?iti radna mjesta za povratnike do 2014. godine
Stranka demokratske akcije (SDA) godinama radi na reintegraciji naše zemlje kroz povratak prognanih i raseljenih lica i odlu?na je da ovaj proces okon?a do 2014. godine

Omogu?iti radna mjesta za povratnike do 2014. godine

 

Stranka demokratske akcije (SDA) godinama radi na reintegraciji naše zemlje kroz povratak prognanih i raseljenih lica i odlu?na je da ovaj proces okon?a do 2014. godine. SDA ?e težiti da u kratkom roku obezbijedi potrebna finansijska sredstva za povratak još oko 135.000 prognanih i raseljenih osoba kreditnim zaduženjem pod povoljnim uslovima.

 

Insistirat ?emo na primjeni podataka o etni?koj strukturi stanovništva prema popisu iz 1991. godine za formiranje vlasti na svim nivoima u BiH i potpunoj provedbi Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

 

Tražit ?emo primjenu Zakona o konstitutivnosti i ravnopravnosti naroda, sa posebnim akcentom na zapošljavanje u organima uprave i javnim preduze?ima manjeg bh. entiteta, gdje broj zaposlenih Bošnjaka u ve?ini institucija ne prelazi jedan odsto od ukupnog broja zaposlenih.

 

Radi omogu?avanja uslova za održivi povratak, podržat ?emo zapošljavanje kroz razvoj poduzetništva u svim oblicima privre?ivanja na povratni?kim podru?jima i obezbijediti ve?a ulaganja u poljoprivredu, te osigurati premije na poljoprivredne proizvode.