2010-09-15
SDA uputila detaljne odgovore Savezu samostalnih sindikata BiH
Stranka demokratske akcije (SDA) uputila je danas detaljne odgovore Savezu samostalnih sindikata BiH i time ispoštovala zahtjeve Sindikata u zadatom roku

SDA uputila detaljne odgovore Savezu samostalnih sindikata BiH

 

Stranka demokratske akcije (SDA) uputila je danas detaljne odgovore Savezu samostalnih sindikata BiH i time ispoštovala zahtjeve Sindikata u zadatom roku. Ovim potezom SDA je još jednom dokazala da su joj poštivanje i zaštita prava radnika prioritet, te da cijeni i uvažava napore Sindikata u rješavanju njihovih problema.

 

SDA je ozbiljno shvatila zahtjeve Sindikata, ?ime može biti za primjer svim ostalim kandidatima na predstoje?im izborima, koji su se oglušili na zahtjeve Sindikata i još jednom pokazali da su im zaštita prava radnika samo isprazna predizborna retorika.

 

S druge strane, SDA je odgovorila konkretnim ekonomskim programom koji nudi rješenje problema nezaposlenosti, ure?enja oblasti rada, poboljšanja poslovnog okruženja, privla?enja stranih investicija, razvoja poslovne infrastrukture, unapre?enja socijalne politike ...

 

SDA je uvijek poštovala i uvijek ?e se zalagati za zaštitu prava radnika i pravo na rad svakog ?ovjeka.