2010-09-12
Bajramsko druženje Asocijacije mladih SDA Novi Grad Sarajevo
U subotu 11. 09. 2010. godine, tre?eg dana Bajrama, održano je bajramsko druženje Asocijacije mladih SDA Novi Grad Sarajevo.

Bajramsko druženje Asocijacije mladih SDA Novi Grad Sarajevo

 

U subotu 11. 09. 2010. godine, tre?eg dana Bajrama, održano je bajramsko druženje Asocijacije mladih SDA Novi Grad Sarajevo. Oko 150 ?lanova Asocijacije mladih okupilo se u Centru za kulturu Dobrinja gdje je u sve?anoj atmosferi, i uz prigodan kulturno-zabavni program, uprili?eno i predstavljanje kandidata iz reda Asocijacije mladih na predstoje?im izborima. Ovom prilikom istaknuto je da je SDA Novi Grad ukazala veliko povjerenje i ?ast Asocijaciji mladih time što je kandidovala više od 50% mladih kandidata za predstoje?e izbore. Predstavljeni su kandidati za Skupštinu Kantona Sarajevo Adisa Gec, Elvir Resi?, Hajrudin Hrva?i? i Elvedin Konak, te najmla?i kandidat za Predstavni?ki dom Parlamenta Bosne i Hercegovine, Toni Vukadin.

 

U Asocijaciji mladih SDA upoznali životne saputnike

 

Posebno zanimljiv dio programa bajramskog druženja bio je predstavljanje ?lanova Asocijacije mladih SDA koji su stupili u brak sa partnerima koje su upoznali kroz aktivnosti i druženja Asocijacije mladih SDA Novi Grad. Predsjednik Asocijacije mladih SDA Novi Grad Semir Efendi? uru?io je prigodne poklone za Mahira i Selmu Ala?uz, Nevresa i Amru Alispahi?, Admira i Jasminu Bajramovi? te Samira i Merimu Vili?. Predsjednik Efendi? istakao je da je u proteklih nekoliko godina više od deset mladih bra?nih parova svoje životne saputnika pronašlo u Asocijaciji Mladih SDA Novi Grad.

.