2010-09-08
SDA upozorava javnost
SDA upozorava javnost kako prvi dani predizborne kampanje, proti?e u prljavoj i krajnje nekorektnoj kampanji, posebno neprimjerenoj mjesecu ramazanu u kome se nalazimo.

SDA upozorava javnost

 

SDA upozorava javnost kako prvi dani predizborne kampanje, proti?e u prljavoj i krajnje nekorektnoj kampanji, posebno neprimjerenoj mjesecu ramazanu  u kome se nalazimo.

?injenica je da, nažalost, neki politi?ki subjekti cijene da je njihova politi?ka budu?nost uslovljena mržnjom i etiketiranjem koju ispoljavaju prema SDA i njenim ?elnicima.

Ova pojava je posebno izražena u Bužimu zbog ?ega SDA USK-a i posebno SDA Bužima poziva politi?ke subjekte sa podru?ja ove op?ine da kažu narodu šta su uradili u proteklom periodu i posebo šta planiraju za narod Bužima uraditi u budu?nosti, a ne da se bave medijskim obanjivanjem.

Narod Bužima zna ko je SDA, šta može i šta je uradila za op?inu Bužim i bošnja?ki narod.

SDA ne?e u svojim javnim istupima pre?i prag društvene tolerancije, bez obzira  o kome je mjesecu rije? zbog ?ega pozivamo i druge politi?ke partije da se takmi?imo u promociji ideja i naših programa koji su sigurno od interesa za naše gra?ane.