2010-09-07
Šef Promatra?ke misije OSCE posjetio SDA
Šef Promatra?ke misije OSCE Daan Everts danas je posjetio Stranku demokratske akcije gdje je razgovarao sa njenim predsjednikom Sulejmanom Tihi?em

Šef Promatra?ke misije OSCE posjetio SDA

 

IZBORNI PROCES, KAMPANJA I FINANSIRANJE POLITI?KIH STRANAKA MORAJU BITI TRANSPARENTNI

 

Šef Promatra?ke misije OSCE Daan Everts danas je posjetio Stranku demokratske akcije gdje je razgovarao sa njenim predsjednikom Sulejmanom Tihi?em.

 

Zadatak ove misije je pra?enje i nadgledanje izborne kampanje i izbora u Bosni i Hercegovini. Ambasador Everts, koji je dobar poznavalac prilika u našoj zemlji, je sa predsjednikom SDA razgovarao o iskustvima ste?enim tokom svoje diplomatske karijere, posebno onim u susjednim zemljama i regionu.

 

Tihi? je ovom prilikom naglasio kako je SDA najja?a politi?ka stranka u Bosni i Hercegovini i da ?e to potvrditi na predstoje?im izborima. SDA želi da izborni proces, uklju?uju?i kampanju i finansiranje politi?kih stranaka, bude potpuno transparentan i u skladu sa zakonom, u ?emu nam je važna pomo? OSCE i ostalih relevantnih doma?ih i me?unarodnih institucija, dodao je on.       

 

Transparentnost i regularnost op?ih izbora u Bosni i Hercegovini ?e pratiti i nadgledati oko 300 promatra?a OSCE.