2010-09-04
Silajdži? zloupotrebljava uspjeh mladog sportiste
Aktuelni ?lan Predsjedništva BiH Haris Silajdži? u predizbornu kampanju krenuo je zloupotrebljavaju?i lik uspješnog bh. tenisera Damira Džumhura

Silajdži? zloupotrebljava uspjeh mladog sportiste

 

Aktuelni ?lan Predsjedništva BiH Haris Silajdži? u predizbornu kampanju krenuo je zloupotrebljavaju?i lik uspješnog bh. tenisera Damira Džumhura.

 

To što Silajdži? koristi ime bh. sportiste u predizbornoj kampanji ne bi bilo ?udno da u protekle ?etiri godine nije imao ignorantski odnos prema sportu.

 

Naime, Silajdži? kao ?lan Predsjedništva BiH imao je zakonsku obavezu da Parlamentarnoj skupštini BiH dostavlja prijedlog budžeta. To je uredno radio, ali nikada nije predložio sredstva za sport.

 

Ignorantski stav prema sportu, poput strana?kog mu šefa, imao je i Sadik Bahti?, predsjednik Komisije za finansije i budžet PS BiH, kao i Silajdži?evih osam zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH. Oni nikada nisu uložili niti jedan amandman na budžet, kojim bi tražili odre?ena sredstva za sport. Svi njihovi amandmani na budžet odnosili su se na ministarstva u kojima imaju svoje ministre.

 

Ovo je samo jedan u nizu primjera kako Silajdži? i Stranka za BiH jeftinim politikantstvom, slikanjem i velikim parolama nastoje prikriti ?etverogodišnji nerad.