2010-09-01
Saop?enje za javnost
Da se panika uveliko uvukla u redove Br?anskog SDP-a potvr?uje njihov pokušaj da bezo?nim lažima diskredituju SDA i njene kandidate.

Da se panika uveliko uvukla u redove Br?anskog SDP-a potvr?uje njihov pokušaj da bezo?nim lažima diskredituju SDA i njene kandidate. Uzaluda im trud, jer narod zna da se SDA za skupštinu RS-a Peljto Mensur potvr?eni patriota i ?ovjek koji je cijelim svijetom pronosio slavu Br?kog i BiH. Narod zna i da je kandidat SDp-a izet Banda lažni ratni vojni invalid koji je invalidnost stekao sjede?e po kancelarijama i uzima novac na uštrub ?asnih boraca. Zna narod i da su ?elnici SDP-a tužili gra?ane br?kg od kojih traže da im isplate 500 hiljada KM, kao i da je Mirsad ?apo prodao bimeks za 200 KM srbijanskom tajkunu ?i?i?u, privatnom intimusu Milorada Dodika. S toga, pošteno bi bilo da se istinskim borcima izvine lažni ratni vojni invalid Izet Banda i vrati novac koji je uzeo od ?estitith boraca, a ?elnici SDP-a da povuku tužbu protiv svog naroda. SDA na sv to ukazuje i zato ima sve ve?u podršku naroda, a njen nosilac liste za Skupštinu RS-a svjedski šampion Mensur Peljto ?e u parlamentu RS-a dostojno i odgovorno zastupati interese svih gra?ana.