2010-09-01
Saop?enje za javnost
Kao što su svi normalni ljudi u BiH mogli i o?ekivati, stvarno slogan SDP na op?im izborima je „Laž, laž i samo laž“.

Kao što su svi normalni ljudi u BiH mogli i o?ekivati, stvarno slogan SDP na op?im izborima je „Laž, laž i samo laž“. Da je ovo ta?no svjedo?i i zadnja press- konferencija br?anskih neokomunista i okorjelih b?- boljševika koji su javnost pokušali obmanuti navodnim katastrofalim stanjem u obrazovnom sistemu Br?ko distrikta. Suprotno od svake laži je istina, a istina je da je obrazovanje u Distriktu bilo srozano baš za vrijeme vladavine crvenih komesara u obrazovanju Ati?a i Bande, koji su smijenjeni sa funkcija zbog nesposobnosti, javašluka i op?eg nezadovoljstva njihovim radom. Još je poraznija ?inujenica da su nakon svega i Ati? i Banda, uz pomo? tada „svemogu?eg“ kvazimultietni?ara Djape, nagradjeni i poslani?kim mjestima i predsjedni?kim funkcijama u SK Br?ko koji se i dalje lažno predstavlja kao SDP. A istina, istina i samo istina je da je kadar SDA gosp. Rizo ?ivi?, izraziti stru?njak u svom poslu, osoba sa iznimnim organizacijskim sposobnostima i moralan ?ovjek bez iti jedne mrlje u svojoj dugogodišnjoj karijeri. Kona?no je sazrelo vrijeme da i Djapo i Banda i Ati? kažu javnosti ZAŠTO ako barem ne mogu re?i ZA KOLIKO, su ko?ili otvaranje univeziteta u Br?kom dok su kao apsolutisti ban?ili i hara?ili sve što se SDS-u i SNSD-u moglo prodati, dati ili možda pokloniti u ime podani?ke politike koja je Bošnjake u Br?kom vratila 20 godina unatrag ili raselila po cijelom svijetu.