2010-09-01
SDA odala po?ast herojima Prvog korpusa Armije RBiH
Stranka demokratske akcije (SDA) koja je imala vode?u politi?ku ulogu u borbi za nezavisnost i me?unarodno priznanje, odbranu od agresora i uspostavu mira, s ponosom upu?uje svim demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima te porodicama šehida i poginulih boraca, najsrda?nije ?estitke povodom 18. godišnjice od formiranja Prvog korpusa Armije RBiH

SDA odala po?ast herojima Prvog korpusa Armije RBiH

 

Stranka demokratske akcije (SDA) koja je imala vode?u politi?ku ulogu u borbi za nezavisnost i me?unarodno priznanje, odbranu od agresora i uspostavu mira, s ponosom upu?uje svim demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima te porodicama šehida i poginulih boraca, najsrda?nije ?estitke povodom 18. godišnjice od formiranja Prvog korpusa Armije RBiH.

 

Kao i proteklih godina, SDA ?e s ponosom isticati da je Prvi korpus Armije RBiH najzaslužniji za odbranu Sarajeva, kao i ?injenicu da i pored 1.425 dana opsade, glavni grad naše zemlje zahvaljuju?i hrabrim borcima i generalima nije pokleknuo. Da nije bilo njih, Sarajevo bi palo, a sa njim i odbrana naše zemlje.

 

Delegacija SDA je polaganjem cvije?a i u?enjem Fatihe na mezarjima, grobljima i spomen-obilježjima na podru?ju Kantona Sarajevo odala po?ast i zahvalnost svim partiotima i herojima grada, koji su sr?ano i po cijenu vlastitog života branili slobodu kako Sarajeva, tako i BiH.