2010-08-31
SDA ?e zadržat poziciju najja?e BH. stranke
Predsjedništvo SDA je na današnjoj redovnoj sjednici razgovaralo je o aktivnostima povodom predstoje?ih op?ih izbora 2010. godine

SDA ?E ZADRŽATI POZICIJU NAJJA?E BH. STRANKE

 

 

Predsjedništvo SDA je na današnjoj redovnoj sjednici razgovaralo je o aktivnostima povodom predstoje?ih op?ih izbora 2010. godine.

 

Izborni cilj Stranke je da SDA zadrži poziciju najja?e bh. stranke na državnom i federalnom nivou i da ?emo biti najja?a probosanska politi?ka stranka u RS!

 

Tako?er o?ekujemo pobjedu kandidata SDA za ?lana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i potpredsjednika RS!