2010-08-31
ODRŽAN IFTAR U ORGANIZACIJI KO SDA USK-a
U organizaciji Kantonalnog izbornog štaba SDA u nedjelju 29.augusta u Biha?u je organiziran iftar za ?lanove i simpatizere SDA. U prisustvu preko 500 ?lanova SDA iz svih osam op?inskih organizacija , predstavljeni su kandidati za sva tri nivoa vlasti , te ukazano na važnost i mjesto koje SDA, kao najja?a parlamentarna stranka ima u USK-a i BiH.

ODRŽAN IFTAR U ORGANIZACIJI KO SDA USK-a

 

U organizaciji Kantonalnog izbornog štaba SDA u nedjelju 29.augusta u Biha?u je organiziran iftar za ?lanove  i simpatizere SDA. U prisustvu preko 500 ?lanova SDA  iz svih osam op?inskih organizacija , predstavljeni su kandidati za sva tri nivoa vlasti , te ukazano na važnost i mjesto koje SDA, kao najja?a parlamentarna stranka ima u USK-a i BiH.

 

« Samo prisustvo preko pet stotina ?lanova SDA koji ?e zajedno sa ostalim ?lanovima iznijeti teret predizborne kampanje, govori da spremno do?ekujemo izbore s ciljem da narodu ukažemo šta je to SDA uradila u protekle dvije decenije postojanja. A u?inili smo dosta toga i narod zaslužuje da zna «- kazao je tokom obra?anja Sanjin Halimovi?, potpredsjednik SDA.

 

Prisutnima su se obratili i Sead Kadi?, predsjednik KIŠ SDA, Esad Bašagi?, predsjednik SDA USK-a i Senad Šepi?, potpredsjednik SDA. Organizacija iftara je jedan od na?ina da se prikupe znatna financijiska sredstva, javno i transparentno gdje ?lanovi stranke svojim u?eš?em pomažu stranci u predizbornoj kampanji.