2010-08-31
Mehmedovi?: Zirojevi? opstruira izvoz doma?ih proizvoda
Stranka demokratske akcije BiH (SDA) godinama upozorava da, iako naša zemlja ima Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom od 2003. godine, od tog Sporazuma bosanskohercegova?ki izvoznici nemaju skoro nikakvu korist.

Mehmedovi?: Zirojevi? opstruira izvoz doma?ih proizvoda

      

Stranka demokratske akcije BiH (SDA) godinama upozorava da, iako naša zemlja ima Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom od 2003. godine, od tog Sporazuma bosanskohercegova?ki  izvoznici nemaju skoro nikakvu korist.

 

Najve?i krivac za neprovo?enje Sporazuma naše zemlje sa Turskom jeste Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), koji vo?en željom da oslabi ekonomiju naše zemlje putem Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH opstruira svaki pokušaj SDA da iskoristi ovaj, ali i sli?ne ekonomske sporazume zna?ajne našoj zemlji. 

 

Direktni pokazatelj ovakvih opstrukcija otkako je Sporazum na snazi jeste zabrinjavaju?i nivo pokrivenosti izvoza uvozom BiH sa Turskom, a koji iznosi jedva 10 posto.

 

„Mladen Zirojevi?, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, opstruira Sporazum o slobodnoj trgovini naše zemlje sa Turskom putem administrativnih prepreka. Ukoliko našem izvozniku treba obezbijediti dokumentaciju, postupak traje predugo, a to za  posljedicu ima da bosanskohercegova?ki privrednici odustaju od izvoza doma?ih proizvoda“, kazao je Šemsudin Mehmedovi?, ?lan SDA u Komisiji za vanjsku trgovinu i carine Predstavni?kog doma Parlamentarne skupštine BiH.  

 

I dok bosanskohercegova?ki gra?ani zbog administrativnih prepreka odustaju od izvoza, Republika Srbija, pak, najavljuje velike ekonomske projekte za svoje privrednike nakon 1. septembra ove godine, kada na snagu stupa njihov Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom.

               

SDA još jednom naglašava da ?e se, i pored ovakvih opstruiranja, i dalje boriti da napravi poslovni ambijent u BiH koji ?e biti povoljan za rast investiranja, ja?anje konkurentnosti naše privrede i rasta zaposlenosti.

 

SDA ?e ustrajati i u uspostavi jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH, koji ?e našu zemlju u?initi poslovno prepoznatljivom, pouzdanom i privla?nu za ulaganja, te je ekonomski i infrastrukturno integrisati u prostor Evropske unije.